Bài viếtkết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những nhắn nhủ của tôi cách cơi nới ban công

– Đối với việc cơi nới ban công cho nhà có khung bê tông: Các nhà thi công nên bắt đầu bằng việc đục, khoan, cấy, nối… phần đà bê tông mới của ban công với phần đà cũ (chủ yếu xử lý phần thép). Đà dọc tại địa điểm cột nên làm tim hieu tiep dạng vát xéo, và thiết kế càng ra ngoài càng nhỏ nhằm giảm tải trọng cho ban công. Sàn ban công cho nhà có khung bê tông chúng ta hoàn toàn có thể đổ mòng, khoảng 8cm là có thể được nhằm làm giảm tải trọng như khi cơi nới gác lửng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bài viếtkết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những nhắn nhủ của tôi cách cơi nới ban công”

Leave a Reply

Gravatar